Matrummet. Bilden tagen från f.d.sovrummet, där Curt föddes. Stenbumlingarna visar var väggen stod. Man murade upp väggarna ovanpå stenar som låg i sanden. Samma sand som i hagarna utanför.