utsikt över ladan/vardagsrummet. Räcket på andra sidan är provisoriskt.