-77, kafferummet på Intensivvårdsavdelningen på Serafen (Serafimerlasarettet)